top of page

RFID - Tarım

RFID teknolojisinin tarımda kullanılması, çiftlikten nihai tüketiciye kadar doğru izlenebilirliği garanti etmeyi amaçlamaktadır.

Üretim Kontrolü :

Her bir palet üretim hattının çıkışlarından, veri girdisini, boyutlarını, ürün çeşitlerini ve ilgili verileri ilişkilendirerek veri alarak üretim hatları için kontrol süresini kısaltır.

Depo Yönetimi : 

RFID kullanarak tüm ham madde, yarı mamul veya mamullerinizin depo yönetimi insan etkileşimi olmadan doğru ve güvenilir şekilde gerçekleştirilir.

İzlenebilirlik : 

Lotlar, tarihler, çeşitler, ağırlık, boyutlar ve ürününüzle ilgili tüm diğer önemli verilere anlık olarak ulaşabilirsiniz.

Alan Verisi Yakalama :

Doğru izlenebilirlik sağlamak için toplama tarihleri, tarla, sürü, nem koşulları gibi  tüm bir önemli verileri her palet verisi ile ilişkilendirmenize olanak tanır.

Kalibre Edilmiş Malların Yönetimi : 

Toplu giriş verilerinin önceden kalibre edilmiş her palet veya sandıkla birleşerek doğru izlenebilirlik sağlar.

bottom of page