top of page

İzlenebilirlik Uygulamaları

İzlenebilirlik uygulamaları, müşteri gereksinimleri ve düzenlemelerinin gerektirdiği verileri elde etmek için gereken yöntem, süreç, donanım ve yazılımların kurulması ve uygulanmasını ifade eder.

İzlenebilirlik Uygulamaları

Tüm mevzuat ve düzenlemelerin tüketiciyi korumaya yönelik olduğu modern dünyada, tüketicinin izlenmesi ve güvenliği yüksek seviye önem taşır. Ürünlerin izlenebilirliğinin sağlanması, günümüzde küresel endüstrilerin temel taşlarını oluşturmaktadır.

RFID uygulamarı ile mevcut sisteminizi geliştirerek pek çok avantaj sağlayabilirsiniz.

Akıllı İzlenebilirlik : 

İşletmeniz için en uygun izlenebilirlik çözümlerini sağlıyoruz.

İç İzlenebilirlik : 

İç izlenebilirlik işletmelerin iç süreçleri yoluyla veri elde etme süreçlerini ifade eder.

Verimlilik Artışı : 

Manuel bilgi kaydı gibi ürüne değer katmayan idari işlere zaman ve kaynak harcanmasını engeller.

Dış İzlenebilirlik : 

Dış izlenebilirlik tedarikçilerinizden veri alınması ve müşterilerinize önemli veriler sağlanmasını ifade eder.

Anlık Raporlama: 

Fazladan bilgi toplama veya daha fazla hesaplama yapma adımları olmadan anlık raporlama imkanı

Yasal Düzenlemeler : 

Tüm ulusal ve uluslar arası yönetmelik ve düzenlemelere ile uyumludur.

Global İzlenebilirlik Standartları

Standartları karşılama ve çalışmanın doğru bir şekilde tamamlanmasını sağlamada "GÜVENLİK"

 

Hem idari görevler hem de müşteri ihtiyaçları için izlenebilirlik denetimlerinizde "GÜVENLİK"

 

Zincirdeki diğer katılımcılarla veri paylaşımı konusunda "GÜVENLİK"

 

Lojistik akışlarından ve süreçlerinden bilgi edinmede "GÜVENLİK"

 

Tüm tedarik zinciri boyunca ürünlerinizin gerçek zamanlı olarak "GÖRÜNÜRLÜĞÜ"

İzlenebilirlik Düzenlemeleri ve Standartları

İzlenebilirliğin uygulanması dış ve iç olmak üzere iki farklı alanda gerçekleştirilir.

İç İzlenebilirlik, veri elde etmek ve kaydetmek için yöntem ve prosedürlerin iç süreçleriniz için belirlendiği senaryolardır.

Dış İzlenebilirlik, yöntem ve prosedürlerin, zincirdeki bir önceki halka ve bir sonraki halka ile bilgi paylaşmayı amaçladığı senaryolardır.

bottom of page