top of page

İç İzlenebilirlik

İç izlenebilirlik, işletmelerin süreçlerdeki verileri izlemek ve kaydetmek için gerekli olan yöntem ve prosedürleri ifade eder.

İç izlenebilirlik ürün ya da ham madde alımlarında, üretim işlemlerinde ve üçüncü taraflara teslim edilme aşamalarında gereklidir.

 

İç izlenebilirlikte amaç, üretim de lojistik sürecinin bütün bileşenlerinin tüm özelliklerini baştan sona denetleyerek eksiksiz bir izleme sistemi oluşturmak için gerekli veriyi elde etmektir.

RFID izleme sistemleri;

  • Ürün ve ham madde alımları

  • Depo ve stok yönetimi

  • Üretim hattı

  • Dahili lojistik 

  • Tanımlama ve etiketleme

  • Sipariş takibi ve paketleme

 

Süreçlerini hızlandırmanıza yardımcı olur.

İç İzlenebilirlik Uygulamaları

TAGOFID IoT Teknolojileri, iş süreçlerinize özel kolaylaştırıcı çözümler sunar.

Ham Madde Alımı :

Mal kabul süreçlerinde iş gücü tasarrufu sağlar ve en güvenilir bilgi toplama yöntemlerindendir.

Zamanlama ve Uyarılar :

RFID sistemler, ham madde, yarı mamül ve ürünlerin depolama süreçlerini insan etkileşimi olmadan yönetir.

RFID Online Süreçler :

RFID sistemler, anlık durumu otomatik olarak izleyerek,  verilerinize gerçek zamanlı erişebilmenizi sağlar.

EAN-GS1-128 Etiketleme :

Üretim hattı, lot ve benzeri bilgilerinizi ilgili paletler ile ilişkilendirerek hat başına zaman tasarrufu sağlar.

bottom of page