top of page

İzlenebilirlik

İzlenebilirlik, ihtiyaç duyduğunuz anda tedarik zincirinizdeki herhangi bir ürünün ne, ne zaman, nerede ve neden olduğu bilmektir.

İzlenebilirlik ürünün o andaki yeri, durumu ve geçmişine dair veriye ulaşabilmektir.

 

Ürünlerinizi izleyerek işletmenizde zaman ve maliyet tasarrufu sağlayın.

RFID izleme sistemlerinin en önemli dört bileşeni;

Ne : Ürünün ne olduğu ve benzeri özellikleri

Ne zaman : Ürünün gerçek zamanlı durumu

Nerede : Ürünün o anda nerede olduğu

Neden : Ürünün ne amaçla o aşamada olduğudur.

İzlenebilirlik ilk bakışta basit ve sade gibi gözüken karmaşık bir süreçtir.

RFID çözümlerimizle tedarik zinciri yönetimi, ürün değişimi, bilgisi ve maliyet takibi alanlarınında tecrübe sahibiyiz. 

 

İnsan sağlığı ile doğrudan bağlantılı bu sektörde müşteri güvenliğinin önemini anlayan ve tüm yönetmeliklere uygun RFID izleme sistemlerinin kurulumunda uzman ekibimizle yanınızdayız.

 

 

Akıllı Etiket : 

Bilgi akışınıza uygun etiket çeşitleriyle, ihtiyacınız olan tüm bilgiler elinizin altında.

 

Yasal Düzenlemeler : 

Türk Gıda Kodeksi, Avrupa Birliği, FDA, GS1, EPC Global ve tüm diğer ilgili yönetmeliklere uygun çözümler sunuyoruz.

Tüketici Garantisi : 

İyi bir izleme sisteminden en çok fayda sağlayan son kullanıcıdır. Üretim hattındaki bu uygulama, işletmelere kısa vadede pek çok fayda sağlamaktadır.

İş Süreçleri İçin İzlenebilirlik Otomasyonu

İşletmenizin ihtiyacı olan iş süreçlerinizle ilgili önemli verileri manuel olarak izlemek hata yapmak ihtimalini arttırırken ciddi miktarda zaman ve kaynak israfına yol açmaktadır. Otomatik izleme ve veri toplama sistemleri çağdaş işletmeler için devrimsel yenilikler sağlar.

İzlenebilirlik için süreci otomatikleştirmenin faydaları:

Farklı yerlerde olsalar bile ürünler üzerinde gerçekleştirilen işlemleri birleştirmek ve anında görünürlük elde etmek.

Müşteri ve yönetim arasında gerçek zamanlı bilgi akışı sağlamak.

Denetim ve idari görevleri daha rahat ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmek.

Uygulamanın ilk altı ayında süreçlerin kalitesinde iki kat artış 

İzlenebilirlik, işletmelerin süreç takibi ve bilgi toplama işlemlerinde verimliliği ve güvenliği artırırken maliyetlerinden tasarruf etmelerini sağlar.

Süreç takip ve yönetimi konusunda karmaşık ve kompleks gereksinimleri olan işletmelerde %75 oranında başarı sağlandığı görülmüştür.

Gıda İzlenebilirliği :

RFID sistemlerinin gıda endüstrisinde kullanımı, üretimin her aşamasını izlenilebilir hale getirerek verimliliği arttır.

 

Endüstriyel İzlenebilirlik : 

Endüstri 4.0 bilgisayar sistemleri ile imalat sürecinin tüm aşamalarında her birim ürün kontrol ve takip edilebilmektedir.

 

Farmatik İzlenebilirlik : 

RFID sistemleri ile hasta kimlik, ilaç ve tedavi bilgilerinin takibinde yardımcı olur

bottom of page